sevim makine sanayi

Hakkımızda

Firmamızın tanıtımı ;

SEVİM MAKİNE SANAYİ Mustafakemalpaşa Sanayi Sitesi alanında kurulu, Gıda Sanayi Makineleri, Ambalaj Sanayi Makineleri ve Hazır Fide & Sera Endüstrisi Makineleri imalatı konusunda faaliyet göstermektedir. SEVİM MAKİNE SANAYİ 23.07.2007 tarihinde Makine Yüksek Mühendisi Vahdettin Sevim tarafından kurulmuş ve kısa bir zamanda makine parkını zenginleştirmiştir. Faaliyetlerini 450 metre kare alan üzerinde sürdürmekte iken 14.07.2011 tarihinde kurumsallaşma hedefi doğrultusunda şirketleşme sürecini tamamlamış olup; SEVİM MAKİNE SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanını almıştır.

SEVİM MAKİNE SANAYİ faaliyet konusunda deneyimli çalışanları ile konusunda lider olmak için çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla ”sevim” markasını Türk Patent Enstitüsünden tescil ettirmiş olup, bütün imalatlarına ve hizmetlerine marka güvenini katmıştır. Artan talepleri, Gıda Sanayi, Ambalaj Sanayi ve Hazır Fide Sektörüyle sınırlayıp, konusunda uzman kadrosu ile daha nitelikli imalatlar ve hizmetler sunmayı hedeflemektedir.

 

Firma Felsefemiz ve Vizyonumuz ;

Evrenin ve evrende var olan her nesnenin varoluş sebebinin insan olduğu ve her çıkış noktasının insan ve her varış noktasının da insan memnuniyeti ve insanın refahı, mutluluğu olması gerektiğine inanıyoruz.

Hızla gelişen teknoloji ve iletişime paralel olarak üretim, çağımızda imalat ve hizmetlerin sunulmasında, firmaların güvenilirlikleri çok daha önemli hale gelmiştir. Üretimini daha ekonomik ve kalitede güvenceli yapmaları ve müşterilerine zamanında aksatmadan hizmet vermeleri ve gelecek hesaplarını müşterileri ile birlikte şeffaf olarak yapmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Ortak aklı uygulamaya koyacak karşılıklı olarak katma değer katacak, sürekli iyileştirmeyi ve karşılıklı güveni tesis etmek hedefimizdir.

Uygulamalarımız müşterimizi, tedarikçimizi, çalışanımızı ve müteşebbisimizi memnun edecek kalitede, evrensel hukuk normlarına, yasalarımıza, çevre ve etik kurallarına uygun olmalıdır. Günümüzde üretim, üretimin pazarlanması, pazar payının korunması ve arttırılması da firmanın güvenilirliği birinci öncelikte yer almaktadır.

Güvenilirlilik ise işletmelerin üretimini daha ekonomik ve daha kalite güvenceli yapmaları ve müşterilerine zamanında, aksatmadan ve sürekli hizmet vermeleri ile mümkün olacaktır. İşletmemizde bu anlayış doğrultusunda çalışmalarımızı yönlendirme, yoğunlaştırma, sürekli iyileştirme ve sürekliliğini sağlama kararındayız.

 

SEVİM MAKİNE SANAYİ’ nin başarı başlıkları;

 Kalite politikamızın uygulanması ve hedeflerimize ulaşılması için gerekli imkanlardan başlıcaları şunlardır.

1.İnsan Gücü ve Uzmanlık;

Hedef sektörlerde ve konusunda uzman, yeterli sayıda sürekli insan gücü.

2.Bilim ve Teknoloji;

Yapılan iş ve işlemlerde bilimsel verilerle hareket etmek,makine ve techizatı ile tedarikçi alt yapısı ve iletişimde güncel teknolojinin takip edlimesi.

3. Kalite Maliyetleri;

 Kalite maliyet unsurlarını ortaya çıkarmak ve hesaplamak ve bu vasıtayla kalite ve maliyet hedeflerinin belirlenmesi ve dolayısıyla müşterinin isteklerini karşılayacak düzeyde kalite – maliyet – termin üçgeninin belirlenmesi.

4.Teslim ve Teslim Sonrası Kalite ve Hizmetler;

 Ürünle ilgili kalite isteklerinin yerine getirilmesi için yol gösteren müşteri istekleri yapılan sistemin verimi, teslimden sonra sürekli takip ve müşteri ile diyalog.

*Ürün veya hizmet ihtiyacını doğru tayin etmek.

*Ürün veya hizmetin derece, miktar, fiyat ve zaman tahminlerini sektöre göre tam olarak tanımlamak.

*Talep ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi suretiyle müşteri isteklerinin tam olarak tanımlanmasını sağlamak.

*Müşterinin beklentilerini veya eğilimleri tahmini de olsa belirlemek.

 *Tüm müşteri isteklerini net olarak belirlemek için, istekle ilgili performans özellikleri, tesis şekli veya yerleşimi, uygulanacak standartlar gibi yapılacak olan çalışmalara esas olacak özellikleri iyi anlayacak şekilde çalışmalar yapmak.

*Oluşturulan sistem dahilinde bilgi, gözlem ve geri besleme ile ilgili analiz ve karşılaştırma yaparak, tüm bilgileri müşteri ve diğer ilgili tedarikçilerle paylaşmak ortak katma değer oluşturmak.

5.Satın Almada Kalite ,

 Satın alınan malzemeler, bileşenler ve yarı ürünler, firma ürünlerinin bir parçası haline gelerek, ürünün kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu anlamda tedarikçi seçimlerinin ve tedarikçi ilişkilerinin de hedefler doğrultusunda olması. Her tedarikçi şartname,çizim ve satınalma siparişlerinde belirtilen şartları yerine getirebilecek yeterlilikte olması. Firmamıza hizmet veren tedarikçi yan sanayi ile birlikte çalışma esaslarını müşteri isteklerimiz belirler.

6.Üretimde Kalite ;

Ürünün istenilen kaliteyi sağlaması için üretimin belgelenmiş yöntemlerle gerçekleştirilmesi, uzman işgücü ve uygun ekipman ile yapılaması. Kontrollü bir üretimin yapılabilmesi, proseslerin planlanması ve üretim prosesleri ile ürün şartnameleri doğrultusunda çevre ve çeşitli enerji şartlarını dikkate alarak üretim yapabilme yeterliliğini sağlamak hedef alınmıştır.

Kalitenin kontrolü, üretim süreci içerisinde çeşitli unsurların dikkatlice değerlendirilmesi ile yapılmaktadır. Sırasıyla öncelikle malzeme kontrolünün ve izlenebilirliğinin sağlanması, techizat kontrolü ve bakımı, özel işlemler dikkat edilecek hususlardır.

Üretime başlamadan önce;Tüm malzeme veya parçaların uygunluğu, sabit makinelerin ve üretimle kaliteyi ilgilendiren her türlü alet, kalıp, model, mastar ve vb. techizatların denenerek güvenilirlikleri sağlanmaktadır.

 Üretim esnasında;Kontrollerin ürün kalitesi üzerinde önem taşıdığından, imalat sırasında gereken önem verilmekte, değişiklik yapılması zorunlu hallerde müşterinin de onayı alınarak yapılan değişiklikler uygulanmaktadır.

7.Düzeltici Faaliyet ;

 Düzeltici faaliyetlerin uygulanması, kalite ile ilgili problemlerin teşhisinde başlar ve problemin tekrarını önlemek veya en aza indirmek için alınan tedbirleri kapsar. Düzeltici faaliyet aynı zamanda tatmin edici olmayan malzeme veya kalemlerin tamir, yeniden işleme, iptal veya elden çıkarılmasını gerekip gerekmediğinin önceden tahmin edilmesini de sağlar. Düzeltici faaliyetin oluşturulması için bir problemin öneminin değerlendirilmesi, muhtemel sebeplerin araştırılması, problemin analizi önleyici faaliyetler sonucunda problemin çözümüne ulaşır.

8.Eğitim ;

 Firmamızın bütün kademelerindeki personelinin eğitiminin sağlanması hususuna özel önem verilmektedir.Personelin eğitim ihtiyacı belirlenerek ve bu eğitimlerin firma bünyesinden veya firma dışı kaynaklardan sağlanarak yapılmaktadır.

9.Geçmiş Tecrübesi ve Garanti ;

 Deneyimli personelimizin sektörel tecrübelerini, kurumsal SEVİM MAKİNE SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ çatısında “sevim” markası ile attığımız her punta kaynak ve sıktığımız her tek cıvatanın dahi kurumsal garantisini müşterilerimize sunuyoruz.